BARDHOK MEHMETI

Na ka da deti ndermjet
Nande Bajrakt nm
Shpat me shpat nm
Unaze e sahat nm
Vdeksha per ty nm

 

 
mtm_logo

europ_assistancewww.albaskela.com


Website